go to solar click

NRClick

Sinds 2011 konden de Brusselse gemeenten al op Sibelga rekenen voor een dienst voor energieboekhouding, met financiële steun van Leefmilieu Brussel. Het NRClick-programma was een logische volgende stap.

Ook de gewestelijke actoren kunnen nu hun energieverbruik monitoren. Maar daar houdt het niet bij op. Er is ook in bijkomende diensten voorzien om de energie-efficiëntie van openbare gebouwen te verbeteren.

NRClick is een totaalservice met een hoge meerwaarde, bedoeld om de openbare besturen bij te staan op het vlak van energiebeheer (aankoop, productie, distributie, gebruik, monitoring). NRClick is dan ook een hulpmiddel om hun, al dan niet bindende, doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie te bereiken.

Het programma bestaat uit 3 complementaire onderdelen:

NRClick wordt opgevolgd door een begeleidingscomité dat is samengesteld uit het kabinet van de minister van Leefmilieu en Energie, Leefmilieu Brussel en Sibelga.

News

Interacties tussen de actoren

Kerncijfers

De doelstellingen van NRClick

- 0 % gasverbruik van de openbare gebouwen

- 0 % elektriciteitsverbruik van de openbare gebouwen

De opvolging van het verbruik op dit moment

0 meters opgevolgd

0 sites gemonitord

0 dataloggers geïnstalleerd