go to nr click

De opdrachtencentrale

De opdrachtencentrale die Sibelga heeft opgericht, vereenvoudigt de verschillende stappen die de openbare besturen moeten ondernemen door in hun plaats de  overheidsopdrachten en raamovereenkomsten te organiseren. De openbare besturen kunnen er een beroep op doen voor prestaties inzake energie-efficiëntie of zelfs voor gas en elektriciteit.

Om de aankoopprijs voor energie vast te leggen, wordt het verbruik vermenigvuldigd met een index die geïntegreerd is in een formule die door de leverancier in zijn offerte wordt bepaald. Het is Sibelga die de index vastlegt en daarbij houdt ze rekening met de evoluties op de  groothandelsmarkt. Daarvoor maken haar medewerkers gebruik van het systeem van «clicks». Dat houdt in dat ze de koers voor elektriciteit en gas opvolgen en gedurende het jaar 12 keer de prijs die hen interesseert kunnen vastleggen voor een volgende leveringsperiode.

De aankoop van energie
De aankoop van energie

De aankoop van energie

Sinds 2015 kunnen de gemeentelijke openbare besturen rekenen op de expertise van Sibelga voor de aankoop van energie. Alle opdrachten die voordien al bestonden, zijn namelijk gecentraliseerd in één opdrachtencentrale. Deze dienst is er nu ook voor de gewestelijke openbare besturen. Vanaf 2020 zullen zij voor hun elektriciteitslevering gebruik kunnen maken van deze dienst.

De voordelen van de aankoopcentrale voor energie

  • Het neemt de openbare besturen de organisatie van overheidsopdrachten uit handen
  • Professionele en dynamische vastlegging van de prijzen
  • Sibelga controleert de facturen
  • Sibelga fungeert als uniek aanspreekpunt voor de leveranciers voor de uitvoering van de opdrachten
  • Via een toepassing worden de openbare besturen geïnformeerd over een overname of overdracht die hen rechtstreeks aanbelangen. Sibelga zorgt er dan voor dat de contracten correct overgemaakt worden.
De aankoop van energiediensten
De aankoop van energiediensten

De aankoop van energiediensten

Na analyse van het verbruik van hun gebouwen met NRClick Scan, hebben de gemeenten en instellingen zeker een aantal prioritaire actiepunten bepaald met de hulp van Sibelga. Vanaf 2018 kunnen zij bij een opdrachtencentrale terecht voor hulp om de acties ter verbetering van de energieperformantie van hun gebouwen, concreet vorm te geven.

Ze kunnen er een beroep op doen voor de aankoop van materiaal, maar ook voor audit- en engineeropdrachten, onderhoudsdiensten, advies over energieperformantie enz. Net als voor de aankoop van energie, vereenvoudigt Sibelga de verschillende stappen die ze moeten ondernemen. Dat doet ze door in hun plaats de overheidsopdrachten en de raamovereenkomsten te organiseren, en het versterkt de onderhandelingspositie.