go to nr click

De werken met het oog op energie-efficiëntie

Om gebouwen energiezuiniger te maken, zijn er drie oplossingen:

  • De geïnstalleerde technologie aanpassen of verbeteren (bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie vervangen of moderniseren)
  • Die technologie beter gebruiken (bijvoorbeeld de regulering van die installatie afstellen)
  • Zijn gedrag aanpassen (bijvoorbeeld minder verwarmen).

Sibelga helpt de Brusselse openbare besturen om na te gaan waar er zich opportuniteiten voordoen in die drie domeinen. Ze begeleidt hen ook bij de realisatie van de ad-hocwerken.

Analyse en actieplan
Analyse en actieplan

Analyse en actieplan

Deze eerste stap houdt in dat er een analyse wordt gemaakt van het huidige verbruik van de gebouwen. Dat verbruik wordt dan vergeleken met dat van andere gebouwen van hetzelfde type. Zo gaan we na waar de problemen het grootst zijn.

Een studiebureau voert een ‘Quick Scan’ uit voor die gebouwen en stelt technische oplossingen voor. Sibelga deelt de uit te voeren acties ter verbetering in in volgorde van prioriteit. Daarvoor baseert ze zich op objectieve criteria.

Realisatie van de werken
Realisatie van de werken

Realisatie van de werken

De acties ter verbetering die de eerste stap ons opleverde, worden nu uitgevoerd. Aan de hand van engineeringstudies wordt nagegaan hoe dat moet gebeuren. Dankzij de opdrachtencentrale organiseren wij de procedure om de werken toe te vertrouwen aan een dienstverlener. Wij nemen daarna de planning en de supervisie van de werken op ons.

Monitoring
Monitoring

Monitoring

De laatste stap: het energieverbruik opvolgen met NRClick Scan en nagaan in welke mate de werken een energiebesparing hebben opgeleverd. Indien nodig optimaliseren we de afregeling van de installaties. Dit is meteen ook de gelegenheid om onderhoudscontracten af te sluiten.

Enkele voorbeelden van werken

  • Renovatie van verwarmingsinstallaties
  • Ventilatie / airconditioning
  • Onderhoud HVAC
  • Sanitair warm water
  • Dakisolatie
  • Energieboekhouding – specifieke meting
  • Warmte-krachtkoppeling